Bel ons: +39 3345 790529

Disclaimer

Disclaimer

Trouwen in Le Marche (Kamer van Koophandel: 63364190), hierna te noemen TLM, verleent u hierbij toegang tot www.trouweninlemarche.com en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

TLM behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

TLM spant zich in om de inhoud van www.trouweninlemarche.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.trouweninlemarche.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TLM.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.trouweninlemarche.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.trouweninlemarche.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TLM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TLM.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TLM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.